Részletes leírás

1. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

1.1. ELŐZMÉNYEK, TELEPÍTÉSE 

A tervezési terület Tatabánya településközpont lakóövezetben található.

A telek övezeti besorolása: Vt-16/SZ/2000/50/20/<12,50

Településközponti övezet, beépíthetősége szabadon álló, maximum 50%-os bruttó beépített alapterülettel, 20% minimális zöldterülettel és 12,50 m-es építménymagassággal.
A telken az előírt előkert 5,00 m, a tervezettek szintén ehhez igazodóan 5,00 m; az előírt oldalkert 6,25 m, a tervezett oldalkertek 6,25 m. Az épület 5 szintes kialakítású.

1.2. TERVEZÉSI PROGRAM

Általános adatok: A megrendelő egy társasház tervezésével bízott meg, melyben elsősorban közepes méretű lakások elhelyezését kérte (50-60 m2). A megrendelő elképzelése egy többszintes társas lakóház mely 2 lépcsőházzal rendelkezik, egyikben lift elhelyezéssel. A szükséges parkolókat a megrendelő földszinten kialakított fedett parkolóban és felszíni parkolókban kívánja elhelyezni.

Az épület elhelyezését elsősorban a tájolás és a telek irányultsága határozta meg. A parkolók a telek nyugati és északi oldalhatárán kerültek elhelyezésre. A földszinten elhelyezett lakások a kedvezőbb délkeleti tájolás felé néznek.

A telek megközelítése gépkocsival a Szepesi Gusztáv utcáról lehetséges, a gyalogos bejárat is az utca felől tervezett. Mindkét lépcsőház egyazon fedett bejáratról érhető el, a lakások megközelítése, belső közlekedőről történik.

Az épületben lakások kerültek kialakításra, valamint tárolók minden szinten. A legfelső szinten tetőteraszos lakások tervezettek.

Legtöbb lakás a megrendelő igénye szerint nappali +2 hálószobás. E mellett vannak garzonok és nappali + 1 hálószobás lakás is. Összesen 29 lakás tervezett.

Az építménnyel szemben előírt alapvető követelmények meghatározásáta magyar szabványok tartalmazzák. Az alapvető követelmények kielégítését a vonatkozó magyar nemzeti szabványok alkalmazásával vagy más, a követelmények legalább ezzel egyenértékű teljesítését biztosító megoldással lehet teljesíteni.

A tervezett lakóépület az OTÉK 50.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint megfelel a rendeltetési célja szerinti a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság, b) a tűzbiztonság, c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, d) a biztonságos használat és akadálymentesség, e) a zaj és rezgés elleni védelem, f) az energiatakarékosság és hővédelem,
g) az élet- és vagyonvédelem, valamint h) a természeti erőforrások fenntartható használata alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak.

A tervezési szerződés szerinti építtetői elvárások mennyiségi és minőségi részletezése alapján a feladat egy ötszintes lakóépület kialakítása a mai korszerű építőanyagok felhasználásával, az energetikai követelmények betartásával. Valamennyi új építőanyag, mely az épületbe betervezésre kerül, rendelkezzen minőségi tanúsítvánnyal, ezáltal biztosítva az épülettel szemben támasztott minőségi követelményeket.

A megújuló energiaforrásból származó energia felhasználásának lehetőségét megvizsgáltuk azonban az anyagi lehetőségeket figyelembe véve jelen engedélyezési eljárás során nem kívánunk megújuló energiákat hasznosítani. A megújuló energiaforrás berendezéseinek (napkollektor, napelem) beépítési, csatlakozási lehetősége az építmény szerkezetének jelentős mértékű megbontása nélkül biztosított. Az épületbe azonban korszerű kondenzációs gázkazán került betervezésre, így biztosítva az alacsony energiafelhasználást.

Az épület nem közhasznú/közhasználatú, így az akadálymentességet nem kell biztosítani.

Az építmény és annak részei úgy kerülnek kivitelezésre, hogy a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges energiafelhasználás a lehető legkisebb mértékű.

A rendeltetésszerűen elhelyezett (tárolt) vagyontárgyak értékét és fontosságát figyelembe vevő vagyonbiztonsági elvárások mértéke az általánosan elvárt szintnél nem magasabb az épület és a lakás bejáratait megfelelő biztonsági zárral kell ellátni. Lehetőség szerint az ajtók több ponton is záródó mechanikai zárral kerüljenek kialakításra. Központi riasztó beszerelésre nem kerül, az egyedi lakásonkénti riasztó kiépítésének lehetősége adott. Az épületben tárolt bútorok s egyéb tárgyak, vagyontárgyak az idegenektől védve legyenek.

Az épületben egyidejűleg tartózkodók száma kevesebb, mint 1000 fő, így az illemhelyekés az akadálymentes illemhelyek számát a tervezési programban nem kell meghatározni.

A lakóépület rendeltetésszerű használatához szükséges tároló helyeket biztosítjuk a lakásokon belül és az eltérő szinteken található tárolókban. A lakás rendeltetésszerű használatához szükséges tárolókat a megrendelői igények szerint az adott helyiségekben alakítottuk ki, a fürdőben (szennyes ruhák, tisztítószerek, mosógép, szárítógép) és a konyhában (hűtő, mosogató, élelmiszer tárolása stb.), ruhák és egyéb használati eszközök tárolása a szobákban történik.

A lakóház helyiségei lehetővé teszik: a) a pihenést (az alvást), b) a tisztálkodást, az illemhely-használatot, valamint c) a mosást, főzést, élelmiszertárolást, mosogatást, az étkezést, valamint a használathoz szükséges berendezések és használati tárgyak tárolását.

1.3. FUNKCIONÁLIS KIALAKÍTÁS

A megrendelő elképzelése egy ötszintes társas lakóház, melyben az egyes lakástípusok ~34-110 m2-esek. Az épület egy tömeg de két lépcsőházra tagolódik a belső közlekedés. Minden lakás belső közlekedőn keresztül közelíthető meg. A terep adottságai miatt egy fedett parkoló került kialakításra, melyet két oldalról vasbeton fal vesz körbe, másik két oldalról viszont nyitott. Minden szinten lakások és tárolók kerültek kialakításra, a legfelső szinten pedig tetőteraszos lakások kaptak helyet. Az egymás feletti lakások megegyező alaprajzi kialakítással lettek megtervezve. A lakásoknál az előtérből közelíthetőek meg az egyes helyiségek. A lakásokban egy légterű nappali-konyha-étkező, egy vagy kettő hálószoba, fürdő és lehetőség szerint külön WC található. A ~34 m2 alapterületű lakások mini garzon típusúak. Az emeleti lakásokhoz erkély, a földszintiekhez terasz kapcsolódik, a legfelső szinteken található lakásokhoz pedig tetőteraszok. Az épület lapostetős kialakítású. A parkolók egy része fedett helyen került kialakításra, a maradék szükséges parkoló a telken belül került elhelyezésre.

1.4. BEÉPÍTÉSI ADATOK

Övezeti jel: Vt-16/SZ/2000/50/20/<12,50

A telek területe: 2000 m2 Beépített bruttó alapterület: 662,74 m2 Tervezett beépítettség: 33,14 % Megengedett beépítettség: 50 %

Zöldfelület tervezett nagysága: 771,18 m2 Tervezett zöldfelület arány: 38,56% Megengedett minimális zöldfelület arány: 20 %

Tervezett építménymagasság: 12,38 m Megengedett maximális építménymagasság: 12,50 m

A földszinti padlóburkolat relatív magassága: +0,00 m Rendezett terepszint relatív magassága -0,32 m Út koronaszintjének relatív magassága: -0,40 m Bfm: +176,50 m = +0,00 m

1.5. ÉPÜLETSZERKEZETI LEÍRÁS:

 Alapozás Lásd tartószerkezeti műszaki leírás.

 Falazatok Külső falak: Porotherm 30 N+F vázkerámia falazóblokkból készül. MSZ EN 771-1:2011+A1:2015, I. kategóriába tartozó LD égetett agyag falazóelem (teljesítménynyilatkozattal rendelkezik, mely a teljesítmény-jellemzőket részletesen is tartalmazza). Lakáselválasztó fal: Porotherm 30 AKU Z, 57 dB, I. kategóriába tartozó LD égetett agyag falazóelem, MSZ EN 771-1:2011+A1:2015 (teljesítménynyilatkozattal rendelkezik, mely a teljesítmény-jellemzőket részletesen is tartalmazza) Többlakásos épület lakáselválasztó szerkezeteire vonatkozó léghangszigetelési és lépéshang szigetelési követelmények: Lakáselválasztó falra: R’w= 51 dB. A tervezett lakáselválasztó falakba gépészeti-, és villamos vezetéket vésni tilos, ezek elhelyezése előtétfalba védőcsőbe a fal keresztmetszetének csökkentése nélkül lehetséges. Válaszfalak: Porotherm 10 N+F válaszfallapból készülnek (vagy ezzel egyenértékű) 10 cm-es vastagságban. I. kategóriába tartozó LD égetett MSZ EN 771-1:2011+A1:2015
(teljesítménynyilatkozattal rendelkezik, mely a teljesítmény-jellemzőket részletesen is tartalmazza) Áthidaló: Porotherm A10 előfeszített kerámiaköpenyes nyílásáthidaló, MSZ EN 8452:2003+A1:2016 (CE teljesítménynyilatkozattal rendelkezik, mely a teljesítmény-jellemzőket részletesen is tartalmazza).

 Födém Monolit vasbeton födém tervezett, lásd tartószerkezeti műszaki leírás. A felső szinten járható és nem járható tetőteraszok készülnek, fordított rétegrendű kialakítással, kavics leterheléssel. Rétegrendi kialakítás pontosítása gyártói előírásoknak megfelelően!

 Vízszigetelés A talajon fekvő padlóba talajnedvesség elleni bitumenes lemezszigetelés készül, beltérben 1 réteg és kültérben 1 réteg (VILLAS) PORMEX RAPID kellősítéssel (vagy ezzel egyenértékű). Európai minőségtanúsítvánnyal rendelkezik (teljesítményigazolás: Villas V52151).

 Kémény A lakások központi fűtéssel tervezettek, melyet a földszinten elhelyezett gépészeti helyiségbe tervezett kondenzációs gázkazánok látják majd el. A kazánhoz tervezett egy kémény. (gépészeti terv szerint). Kürtő nyomvonalvezetése: elhúzás nélküli, egyenes. Európai megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkezik. Az égéstermék elvezető rendszer kialakítása (pl.: a tisztító nyílások elhelyezése, stb.) során a következőket kell figyelembe venni: – Az adott ország építési rendelkezései. – Az adott ország tűzrendészeti szabályzata (OTSZ – Országos Tűzvédelmi Szabályzat). – Az adott ország vonatkozó nemzeti szabványa (MSZ 845). – Az adott ország területileg illetékes kéményseprő szolgáltatójának szakvéleménye.

 Hőszigetelés A tervezett hőszigetelés Austrotherm típusú (vagy ezzel egyenértékű). A beépített termékek ÉMI tanúsítvánnyal rendelkeznek. Az épületre 15 cm (megadott helyeken 17-20 cm) külső homlokzati EPS hőszigetelő rendszer készül. A vonatkozó tűzvédelmi előírásokat be kell tartani. A talajon fekvő padlószerkezetbe 10 cm lépésálló hőszigetelés kerül. A koszorúk bennmaradó zsaluzatként 5 cm előtét hőszigetelést kapnak. A zárófödémre minimum 25cm hőszigetelés tervezett (Austrotherm Zenit, vagy ezzel egyenértékű). Az erkélyek és külső folyosók vb. lemez szerkezete felülről 6 cm PIR keményhab hőszigeteléssel, alulról 17-20 cm Austrotherm Grafit hőszigeteléssel burkolt. Az erkélylemezek méretezése statikai terv szerint készül.

 Bádogos szerkezetek A bádogos szerkezetek, az attika fedés és szegélyek fémlemezből készülnek homlokzati terv szerint, Lindab (vagy ezzel egyenértékű).

 Zárófödém és fedése Monolit vasbeton födém tervezett, lásd tartószerkezeti műszaki leírás. A IV. emeleten járható és nem járható tetőteraszok készülnek, fordított rétegrendű kialakítással, kavics leterheléssel. Rétegrendi kialakítás pontosítása gyártói előírásoknak megfelelően!

 Külső homlokzatképzés A vakolt részeken Baumit hőszigetelő vakolatrendszer (vagy ezzel egyenértékű) a homlokzati terv szerinti színben. ÉMI nyilatkozattal rendelkezik. Az erkélykorlátok edzett üveggel kerültek megtervezésre, a beltérben pálcás korlátok kerülnek felszerelésre a lépcsőkhöz kapcsolódóan.

 Belső felületképzés A vizes helyiségekben csempeburkolat készül. Egyéb helyeken diszperziós festés igény szerinti színben.

 Lábazat Monolit vasbeton talpgerenda, beton minőség és a vasalás is statikus kiviteli terv szerint. Talpgerendák keresztmetszete változhat statikus kiviteli terv szerint. A lábazati falra, zártcellás szigeteléssel Baumit lábazati vakolat készül, homlokzati terv szerinti színben. ÉMI nyilatkozattal rendelkezik.

 Nyílászárók Külső nyílászárók Gealan típus (vagy ezzel egyenértékű): szabvány méretű, műanyag szerkezetű nyílászárók, 3 réteg hőszigetelő üvegezéssel, fehér színben. (k = 0,8 W/m2k üvegezéssel). ÉMI nyilatkozattal rendelkezik. A bejárati ajtók 5 légkamrás tokszerkezettel, 70 mm-es „A” kategóriás ajtószárnnyal tervezettek. A szerkezet és a felülvilágító üvegezése az akusztikai előírásoknak megfelel. (33 dB) Ajtópanelt a vevők egyedi kiválasztása alapján történik, azonban minden esetben a 33 dB-es hangszigetelési előírásnak megfelelőt szükséges beépíteni! Belső nyílászárók BestDoor(vagy ezzel egyenértékű): fa ajtók (tömör és üvegezett) barna színben. ÉMI nyilatkozattal rendelkezik.

 Padló burkolatok Az előterekben, konyha-étkezőkben, nappalikban, fürdőszobákban, WC-kben és a belső közlekedőkben Zalakerámia lapburkolat (vagy ezzel egyenértékű) föld színekben. A teraszok és erkélyek fagyálló Zalakerámia lapburkolattal tervezettek,világos színben. ÉMI nyilatkozattal rendelkezik. A hálószobákban WoodStep laminált parketta padlóburkolat készül Dynamic Mokka színben (vagy ezzel egyenértékű). ÉMI nyilatkozattal rendelkezik.

 Lépcsők Két lépcsőház tervezett, 3 karú lépcsővel. A lépcsők szerkezete monolit vasbeton (statikus terv szerint). A lépcsőpihenők a főfalba befogásra kerülnek, ahol a hőhíd megszakítás és a kopogó hanggátlás megoldása szükséges. A lépcsőkarok a falaktól eldilatálva készül. A lépcsőkarok szélessége megfelelnek az OTÉK előírásainak, a menekülő útvonalak számítása a Tűzvédelmi tervfejezet szerint. A lépcsőkarok kevesebb, mint 20 fellépést tartalmaznak. A fellépés magassága a lépcsőházi lépcsőknél kisebb, mint 17 cm.

 Teraszok, erkélyek A talajon fekvő teraszok és térburkolatok az épületszerkezettől eldilatálva készülnek! Az emeleti erkélyek kinyúlása az OTÉK előírásainak megfelel. Erkélylemezek statikai kiviteli terv szerint.

 Közlekedők
A közlekedők szélessége megfelelnek az OTÉK előírásainak, a menekülő útvonalak számítása a Tűzvédelmi tervfejezet szerint. A közlekedők szélességét a tervezetten túl semmi nem szűkítheti!

 Tereprendezés, előlépcsők A telek az utca irányába lejt. Az utcaszint terepszintje a kapubehajtónál -0,40 m, az épület tervezett földszinti padlóvonala +0,00 m. A bejárat előtt a rendezett terepszint 0,32 m, és a parkolók szintje-0,30 m.

 Közös tároló Épületen belül minden szinten kerültek kialakításra közös tárolók.

1.8. TECHNOLÓGIA LEÍRÁS

Földszinten és emeleten lakások találhatók, melyekben semmilyen különleges technológia nem kerül telepítésre. Az építészeti leírás részletezi az épület funkcióit, helyiségkapcsolatait. A természetes megvilágítás illetve szellőzés minden huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségben biztosított. Az egyéb helyiségekben a gépészeti terveknek megfelelően a szellőzés biztosított. Hulladék tekintetében a mindennapi használatból eredő kommunális hulladék keletkezik. A keletkező kommunális hulladékot az ingatlanon elhelyezett zárt fedeles, műanyaghulladék gyűjtő edényekbe ürítenek. Az ingatlanon belül a hulladék-gyűjtőtároló edények tárolására, a rágcsálók, rovarok elől jól zárható hulladéktároló kerül kialakításra. Az összegyűjtött kommunális hulladékot a kommunális szolgáltató hetente szállítja el. A keletkező csomagolóanyagokból származó papír illetve műanyag hulladékok szelektív gyűjtőedényekben kerülnek összegyűjtésre, elszállításra. Veszélyes anyagok úgy mint kémiai anyagok, egészségre ártalmas anyagok nem keletkeznek, illetve nem is tárolják őket. Zaj és por üzemszerűen nem keletkezik, az egészségügyi határértéket nem haladja meg.

1.9. BELSŐÉPÍTÉSZETI LEÍRÁS

Külső nyílászárók Gealan típus (vagy ezzel egyenértékű): szabvány méretű, műanyag szerkezetű nyílászárók, 3 réteg hőszigetelő üvegezéssel, fehér színben. (k = 0,8 W/m2k üvegezéssel). Méretüket és nyitási irányukat a rajzok tartalmazzák. Belső nyílászárók BestDoor (vagy ezzel egyenértékű): fa ajtók (tömör és üvegezett) barna színben. Méretüket és nyitási irányukat a rajzok tartalmazzák. A konyhában, étkezőben, fürdőszobában, WC-kben és a közlekedőben kerámia lap és csempeburkolat tervezett (mennyezetig) világos (szürke, fehér) színekben, ragasztva, fugázva, a szükséges szegélyekkel, burkolatváltókkal. A vizes helyiségekben csúszásmentes felületek tervezettek.

A szobákban WoodStep laminált parketta padlóburkolat készül Dynamic Mokka színben, a szükséges szegélyekkel, burkolatváltókkal. A hálókban foltszerűen szőnyegek elhelyezése történik. A falfelületek a szobákban diszperziós festést kapnak fehér színben, illetve helyenként tapéta is elhelyezésre kerül. A gyerekszobákban élénkebb színvilágot tervezünk.

A helyiségek megvilágításánál függesztett, mennyezetre szerelt, valamint fali karokat egyaránt alkalmazunk. A megvilágítás kialakításánál a funkciónak megfelelő erősségű takarékos LED-es fényforrásokat érdemes választani.

A bútorok, drapériák, dísztárgyak stb. kiválasztásánál a meleg tónusú kellemes tapintású „otthonos” érzetű berendezési tárgyakat használjuk.